Sentence 1811

Language:
Sumu

ting(ki) bikisni

"dedo (mi)"