Sentence igt-2115

Language:
Slovene

meta-ti
meta-ti
throw.IMPF-inf
'throw'