Datapoint Yukaghir (Kolyma) / Preverbal Negative Morphemes

Language:
Yukaghir (Kolyma)
Feature:
Preverbal Negative Morphemes by Matthew S. Dryer
Value:
[Neg-V]

References