Datapoint Karachay-Balkar / Postverbal Negative Morphemes

Language:
Karachay-Balkar
Feature:
Postverbal Negative Morphemes by Matthew S. Dryer
Value:
VNeg&[V-Neg]

References