Datapoint Mordvin (Erzya) / SVONeg Order

Language:
Mordvin (Erzya)
Feature:
SVONeg Order by Matthew S. Dryer
Value:
No SVONeg

References