Datapoint Koyraboro Senni / NegSOV Order

Language:
Koyraboro Senni
Feature:
NegSOV Order by Matthew S. Dryer
Value:
No NegSOV

References