Datapoint Mongol (Khamnigan) / NegSOV Order

Language:
Mongol (Khamnigan)
Feature:
NegSOV Order by Matthew S. Dryer
Value:
No NegSOV

References