Datapoint Newari (Kathmandu) / NegSOV Order

Language:
Newari (Kathmandu)
Feature:
NegSOV Order by Matthew S. Dryer
Value:
No NegSOV

References