Datapoint Yukaghir (Tundra) / SNegOV Order

Language:
Yukaghir (Tundra)
Feature:
SNegOV Order by Matthew S. Dryer
Value:
No SNegOV

References