Datapoint Miya / Double negation in verb-initial languages

Language:
Miya
Feature:
Double negation in verb-initial languages by Matthew S. Dryer
Value:
NegVOSNeg/VNegOSNeg/SNegVONeg/SVNegONeg

References