Datapoint Koyraboro Senni / Order of Genitive and Noun

Language:
Koyraboro Senni
Feature:
Order of Genitive and Noun by Matthew S. Dryer
Value:
Genitive-Noun

References