Datapoint Koyraboro Senni / Order of Relative Clause and Noun

Language:
Koyraboro Senni
Feature:
Order of Relative Clause and Noun by Matthew S. Dryer
Value:
Noun-Relative clause

References