Datapoint Zazaki / SOVNeg Order

Language:Zazaki
Feature:SOVNeg Order by Matthew S. Dryer
Value:NoSOVNeg