Datapoint Yelî Dnye / Uvular Consonants

Language:Yelî Dnye
Feature:Uvular Consonants by Ian Maddieson
Value:None