Sentence 1326

Language:
Catawba

ARM: nohsuk

"arm"

iksa

"hand, arm"

HAND: iksa

"hand, arm"