Sentence 2633

Language:
Huambisa

tsara uwej

"dedo de la mano"