Sentence 351

Language:
Machiguenga

chapákyintsi

"dedo"