Sentence 4255

Language:
Kanuri

ARM: músko

"arm"

HAND: músko

"hand"