Sentence 4277

Language:
Yukulta

reciprocal marker: -nju- ~ -nthu-