Sentence 61

Language:
Cayapa

tyamishu

"dedo de la mano"