Datapoint Savosavo / Glottalized Consonants

Language:Savosavo
Feature:Glottalized Consonants by Ian Maddieson
Value:No glottalized consonants

References