Sentence igt-1032

Language:
Maori
Ka piirangi ia [kia moohio ki te kootiro raa].
Ka
TNS
piirangi
want
ia
he
[kia
comp
moohio
know
ki
CASE
te
art
kootiro
girl
raa].
that
He wanted to know that girl.