Sentence igt-180

Language:
Yukulta
t y inkaka- nki ŋata
t y inkaka- nki
follow.imp-1sg.p
ŋata
me
Follow me.