Sentence igt-2529

Language:
Nunggubuyu
nagan g da-ju:-' ba=bura:-'
nagan g
you
da-ju:-'
there
ba=bura:-'
you.will.sit
you stay there!