Sentence igt-3640

Language:
Somali
Macallin-ku wuxuu joogaa dugsi-ga, carruur-ta- na waxay ku cayaarayaan dibed-da.
Macallin-ku
teacher- art
wuxuu
foc.3m.sg
joogaa
be
dugsi-ga,
school- art
carruur-ta- na
children- art -and
waxay
foc.3pl
ku
prev
cayaarayaan
play
dibed-da.
outside- art
The teacher is in the school, and the children are playing outside.