Sentence igt-3812

Language:
Vietnamese
ếchhoa thư·ơ·ng cóc lắm
ếchhoa
leopard.frog
thư·ơ·ng
love
cóc
toad
lắm
very
Leopard-Frog loved Toad very much