Sentence igt-3886

Language:
Tagalog
Bumili ang=lalake ng=isda sa=tindahan.
Bumili
pfv .a .buy
ang=lalake
nom =man
ng=isda
gen =fish
sa=tindahan.
dat =store
The man bought fish at the store.