Sentence igt-398

Language:
Minangkabau
duo (ikue) anjiang
duo
two
(ikue)
(clf)
anjiang
dog
two dogs