Sentence igt-498

Language:
Basque
Jon ek salta tu du
Jon
John
ek
erg
salta
jump
tu
prf
du
aux.prs.3sg>3sg
John jumped