Sentence igt-712

Language:
Maori
E maumahara ana ahau [ki to raaua aru nga e te kirii raa]
E
pres
maumahara
remember
ana
prog
ahau
I
[ki
obj
to
sub.gen
raaua
3du
aru
chase
nga
an
e
ag
te
def
kirii
dog
raa]
dist
I remember them being chased by that dog.