Sentence igt-738

Language:
Nama
’áop ke ’àríp à kè mũ̀ũ̀
’áop
man
ke
decl
’àríp
dog
à
acc
rempst
mũ̀ũ̀
see
the man saw the dog