Sentence igt-899

Language:
Cebuano
palit-on sa tawo ang libro
palit-on
buy- GOAL.FOCUS
sa
the
tawo
man
ang
top
libro
book
The man will buy the book.