Sentence igt-955

Language:
Polish
Idę do niej.
Idę
go.fut.1sg
do
to
niej.
3 sg.f.gen
I go to her.