Avrorin 1959

Avrorin, Valentin Aleksandrovich. 1959. Grammatika nanajskogo jazyka. Leningrad: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, Leningradskoe otdelenie.

@book{Avrorin-1959,
 address  = {Leningrad},
 author   = {Avrorin, Valentin Aleksandrovich},
 publisher = {Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, Leningradskoe otdelenie},
 title   = {Grammatika nanajskogo jazyka},
 year    = {1959},
 iso_code  = {gld},
 olac_field = {syntax; general_linguistics; typology},
 wals_code = {nai}
}
TY - BOOK
AU - Avrorin, Valentin Aleksandrovich
PY - 1959
DA - 1959//
TI - Grammatika nanajskogo jazyka
PB - Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, Leningradskoe otdelenie
CY - Leningrad
ID - Avrorin-1959
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Avrorin-1959">
  <titleInfo>
    <title>Grammatika nanajskogo jazyka</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Valentin</namePart>
    <namePart type="given">Aleksandrovich</namePart>
    <namePart type="family">Avrorin</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1959</dateIssued>
    <publisher>Izdatel’stvo Akademii nauk SSSR, Leningradskoe otdelenie</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Leningrad</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">Avrorin-1959</identifier>
</mods>
</modsCollection>