Avrorin 1981

Avrorin, Valentin Aleksandrovich. 1981. Sintaksicheskie issledovanija po nanaiskomu jazyku. Leningrad: Nauka, Leningradskoe otd-nie.

@book{Avrorin-1981,
 address  = {Leningrad},
 author  = {Avrorin, Valentin Aleksandrovich},
 publisher = {Nauka, Leningradskoe otd-nie},
 title   = {Sintaksicheskie issledovanija po nanaiskomu jazyku},
 year   = {1981}
}