Baskakov 1973

Anonymous,. 1973. Grammatika nogajskogo jazyka. In Baskakov, N. A. (ed.) Cherkessk: Karachaevo-Cherkesskoe Otdelenie Stavropol'skogo Knizhnogo Izdatel'stvo.

@book{Baskakov-1973,
 address  = {Cherkessk},
 author   = {Anonymous,},
 editor   = {Baskakov, N. A.},
 publisher = {Karachaevo-Cherkesskoe Otdelenie Stavropol'skogo Knizhnogo Izdatel'stvo},
 title   = {Grammatika nogajskogo jazyka},
 year    = {1973},
 iso_code  = {nog},
 olac_field = {syntax; general_linguistics; typology},
 wals_code = {nog}
}
TY - BOOK
AU - Anonymous,
ED - Baskakov, N. A.
PY - 1973
DA - 1973//
TI - Grammatika nogajskogo jazyka
PB - Karachaevo-Cherkesskoe Otdelenie Stavropol’skogo Knizhnogo Izdatel’stvo
CY - Cherkessk
ID - Baskakov-1973
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Baskakov-1973">
  <titleInfo>
    <title>Grammatika nogajskogo jazyka</title>
  </titleInfo>
  <name>
    <namePart>Anonymous,</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="given">A</namePart>
    <namePart type="family">Baskakov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1973</dateIssued>
    <publisher>Karachaevo-Cherkesskoe Otdelenie Stavropol’skogo Knizhnogo Izdatel’stvo</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Cherkessk</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">Baskakov-1973</identifier>
</mods>
</modsCollection>