Baskakov and Inkizekova-Grekyl 1953

Baskakov, N. A. and Inkizekova-Grekyl, A. I. 1953. Chakassko-russkij slovar'. Moskva: Gosudarstvennoe Izdat. Inostrannych i Nacional'nych Slovarej.

@book{Baskakov-and-Inkizekova-Grekyl-1953,
 address  = {Moskva},
 author   = {Baskakov, N. A. and Inkizekova-Grekyl, A. I.},
 publisher = {Gosudarstvennoe Izdat. Inostrannych i Nacional'nych Slovarej},
 title   = {Chakassko-russkij slovar'},
 year    = {1953},
 iso_code  = {kjh},
 olac_field = {syntax; typology; general_linguistics},
 wals_code = {khk}
}
TY - BOOK
AU - Baskakov, N. A.
AU - Inkizekova-Grekyl, A. I.
PY - 1953
DA - 1953//
TI - Chakassko-russkij slovar’
PB - Gosudarstvennoe Izdat. Inostrannych i Nacional’nych Slovarej
CY - Moskva
ID - Baskakov-and-Inkizekova-Grekyl-1953
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Baskakov-and-Inkizekova-Grekyl-1953">
  <titleInfo>
    <title>Chakassko-russkij slovar’</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="given">A</namePart>
    <namePart type="family">Baskakov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">A</namePart>
    <namePart type="given">I</namePart>
    <namePart type="family">Inkizekova-Grekyl</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1953</dateIssued>
    <publisher>Gosudarstvennoe Izdat. Inostrannych i Nacional’nych Slovarej</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Moskva</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">Baskakov-and-Inkizekova-Grekyl-1953</identifier>
</mods>
</modsCollection>