Cydenbambaev and Imechenov 1962

Cydendambaev, C. B. and Imechenov, M. N. 1962. Kratkij russko-burjatskij slovar': Orod-burjaad chelenej tobso slovar. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyx i nacional'nych slovarej.

@book{Cydenbambaev-and-Imechenov-1962,
 address  = {Moskva},
 author   = {Cydendambaev, C. B. and Imechenov, M. N.},
 publisher = {Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyx i nacional'nych slovarej},
 title   = {Kratkij russko-burjatskij slovar': Orod-burjaad chelenej tobso slovar},
 year    = {1962},
 iso_code  = {bxm},
 olac_field = {syntax; typology; general_linguistics},
 wals_code = {but}
}