Cydenbambaev and Imechenov 1962

Cydendambaev, C. B. and Imechenov, M. N. 1962. Kratkij russko-burjatskij slovar': Orod-burjaad chelenej tobso slovar. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyx i nacional'nych slovarej.

@book{Cydenbambaev-and-Imechenov-1962,
 address  = {Moskva},
 author   = {Cydendambaev, C. B. and Imechenov, M. N.},
 publisher = {Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyx i nacional'nych slovarej},
 title   = {Kratkij russko-burjatskij slovar': Orod-burjaad chelenej tobso slovar},
 year    = {1962},
 iso_code  = {bxm},
 olac_field = {syntax; typology; general_linguistics},
 wals_code = {but}
}
TY - BOOK
AU - Cydendambaev, C. B.
AU - Imechenov, M. N.
PY - 1962
DA - 1962//
TI - Kratkij russko-burjatskij slovar’: Orod-burjaad chelenej tobso slovar
PB - Gosudarstvennoe izdatel’stvo inostrannyx i nacional’nych slovarej
CY - Moskva
ID - Cydenbambaev-and-Imechenov-1962
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Cydenbambaev-and-Imechenov-1962">
  <titleInfo>
    <title>Kratkij russko-burjatskij slovar’</title>
    <subTitle>Orod-burjaad chelenej tobso slovar</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">C</namePart>
    <namePart type="given">B</namePart>
    <namePart type="family">Cydendambaev</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">M</namePart>
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="family">Imechenov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1962</dateIssued>
    <publisher>Gosudarstvennoe izdatel’stvo inostrannyx i nacional’nych slovarej</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Moskva</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">Cydenbambaev-and-Imechenov-1962</identifier>
</mods>
</modsCollection>