Cygankin 1980

Cygankin, Dmitrij V. 1980. Grammatika mordovskix jazykov. Saransk: Mordovskij gosudarstvennyj universitet.

@book{Cygankin-1980,
 address  = {Saransk},
 author  = {Cygankin, Dmitrij V.},
 publisher = {Mordovskij gosudarstvennyj universitet},
 title   = {Grammatika mordovskix jazykov},
 year   = {1980}
}