Dmitriev 1940

Dmitriev, Nikolai K. 1940. Grammatika kumykskogo jazyka. Moskva: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR.

@book{Dmitriev-1940,
 address  = {Moskva},
 author  = {Dmitriev, Nikolai K.},
 publisher = {Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR},
 title   = {Grammatika kumykskogo jazyka},
 year   = {1940}
}