Feoktistov 1966

Feoktistov, A. K. 1966. Jazyki narodov SSSR. Volume 3: Finno-Ugorskie i samodijskie jazyki. In Lytkin, V. I. and Majtinskaja, K. E. (eds.) Moskva: Nauka. 319-342pp.

@book{Feoktistov-1966,
 address  = {Moskva},
 author   = {Feoktistov, A. K.},
 booktitle = {Jazyki narodov SSSR. Volume 3: Finno-Ugorskie i samodijskie jazyki},
 editor   = {Lytkin, V. I. and Majtinskaja, K. E.},
 pages   = {319-342},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Mokshanskij jazyk},
 year    = {1966},
 iso_code  = {mdf},
 olac_field = {general_linguistics; semantics; typology; syntax},
 wals_code = {mmo}
}