Friberg 1978

Friberg, Timothy and Kvoeu-Hor. 1978. Bôh panuaik Cham = Ngu-vung Cham = Western Cham Vocabulary. (Tù sách ngôn-ngu dân-tôc thiéu-sô Viet-Nam, 21.) Summer Institute of Linguistics.

@book{Friberg-1978,
 author   = {Friberg, Timothy and Kvoeu-Hor},
 publisher = {Summer Institute of Linguistics},
 series   = {Tù sách ngôn-ngu dân-tôc thiéu-sô Viet-Nam},
 title   = {Bôh panuaik Cham = Ngu-vung Cham = Western Cham Vocabulary},
 volume   = {21},
 year    = {1978},
 iso_code  = {cja},
 olac_field = {syntax; typology; general_linguistics},
 wals_code = {chw}
}