Jiang 1980

Jiang, Zhuyi. 1980. Naxiyu gaikuang (A brief description of the Naxi language). Minzu Yuwen 3. 59-73.

@article{Jiang-1980,
 author   = {Jiang, Zhuyi},
 journal  = {Minzu Yuwen},
 pages   = {59-73},
 title   = {Naxiyu gaikuang (A brief description of the Naxi language)},
 volume   = {3},
 year    = {1980},
 iso_code  = {nbf},
 olac_field = {phonology; typology; general_linguistics; phonetics},
 wals_code = {nax}
}