Jiang 1985

Jiang, Zhuyi. 1985. Naxiyu xibu fabgyan yinwei xitongzhong de jige wenti (Some phonological problems of the western dialect of the Naxi language). Minzu Yuwen 2. 28-30, 40.

@article{Jiang-1985,
 author   = {Jiang, Zhuyi},
 journal  = {Minzu Yuwen},
 pages   = {28-30, 40},
 title   = {Naxiyu xibu fabgyan yinwei xitongzhong de jige wenti (Some phonological problems of the western dialect of the Naxi language)},
 volume   = {2},
 year    = {1985},
 iso_code  = {nbf},
 olac_field = {phonology; general_linguistics; typology; phonetics},
 wals_code = {nax}
}