Jiang 1985

Jiang, Zhuyi. 1985. Naxiyu xibu fabgyan yinwei xitongzhong de jige wenti (Some phonological problems of the western dialect of the Naxi language). Minzu Yuwen 2. 28-30, 40.

@article{Jiang-1985,
 author   = {Jiang, Zhuyi},
 journal  = {Minzu Yuwen},
 pages   = {28-30, 40},
 title   = {Naxiyu xibu fabgyan yinwei xitongzhong de jige wenti (Some phonological problems of the western dialect of the Naxi language)},
 volume   = {2},
 year    = {1985},
 iso_code  = {nbf},
 olac_field = {phonology; general_linguistics; typology; phonetics},
 wals_code = {nax}
}
TY - JOUR
AU - Jiang, Zhuyi
PY - 1985
DA - 1985//
TI - Naxiyu xibu fabgyan yinwei xitongzhong de jige wenti (Some phonological problems of the western dialect of the Naxi language)
JO - Minzu Yuwen
SP - 28
EP - 30,
VL - 2
ID - Jiang-1985
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Jiang-1985">
  <titleInfo>
    <title>Naxiyu xibu fabgyan yinwei xitongzhong de jige wenti (Some phonological problems of the western dialect of the Naxi language)</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Zhuyi</namePart>
    <namePart type="family">Jiang</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1985</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre>journal article</genre>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Minzu Yuwen</title>
    </titleInfo>
    <originInfo>
      <issuance>continuing</issuance>
    </originInfo>
    <genre authority="marcgt">periodical</genre>
    <genre>academic journal</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">Jiang-1985</identifier>
  <part>
    <date>1985</date>
    <detail type="volume"><number>2</number></detail>
    <extent unit="page">
      <start>28</start>
      <end>30,</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>