Kolesnikova and Konstantinova 1968

Kolesnikova, V. D. and Konstantinova, O. A. 1968. Negidal'skij jazyk (Negidal language). In Skorik, P. Ja. (ed.), Jazyki narodov SSSR. Volume 5: Mongol'skie, tunguso-man'chzhurskie i paleoaziaskie jazyki, 109-128. Leningrad: Nauka.

@incollection{Kolesnikova-and-Konstantinova-1968,
 address  = {Leningrad},
 author   = {Kolesnikova, V. D. and Konstantinova, O. A.},
 booktitle = {Jazyki narodov SSSR. Volume 5: Mongol'skie, tunguso-man'chzhurskie i paleoaziaskie jazyki},
 editor   = {Skorik, P. Ja.},
 pages   = {109-128},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Negidal'skij jazyk (Negidal language)},
 year    = {1968},
 iso_code  = {neg},
 olac_field = {general_linguistics; typology; semantics; syntax},
 wals_code = {neg}
}