Krejnovich 1961

Krejnovich, E. A. 1961. Imennye klassy i grammaticheskie sredstva ix vyrazhenija v ketskom jazyke. Voprosy Jazykoznanija 2. 106-116.

@article{Krejnovich-1961,
 author   = {Krejnovich, E. A.},
 journal  = {Voprosy Jazykoznanija},
 pages   = {106-116},
 title   = {Imennye klassy i grammaticheskie sredstva ix vyrazhenija v ketskom jazyke},
 volume   = {2},
 year    = {1961},
 iso_code  = {ket},
 olac_field = {semantics; syntax; general_linguistics; typology},
 wals_code = {ket}
}