Lomtatidze 1996

Lomtatidze, K. V. 1996. Kategorija vzaimnosti (vzaimosojuznosti, vzaimoobojudnosti) v abxazo-adygskix jazykax. Tbilisi: Akademia Nauk SSSR.

@book{Lomtatidze-1996,
 address  = {Tbilisi},
 author   = {Lomtatidze, K. V.},
 publisher = {Akademia Nauk SSSR},
 title   = {Kategorija vzaimnosti (vzaimosojuznosti, vzaimoobojudnosti) v abxazo-adygskix jazykax},
 year    = {1996},
 iso_code  = {abk},
 olac_field = {typology; general_linguistics; syntax},
 wals_code = {abk}
}