Magomedova 1985

Magomedova, P. T. 1985. Kategorija mnozhestvennogo chisla imen sushchestvitel'nykh v chamalinskom jazyke (semanticheskij aspekt). In Mikailov K.Sh. (ed.), Kategorija chisla v dagestanskix jazykax, 131-135. Maxachkala: n. p.

@incollection{Magomedova-1985,
 address  = {Maxachkala},
 author   = {Magomedova, P. T.},
 booktitle = {Kategorija chisla v dagestanskix jazykax},
 editor   = {Mikailov K.Sh.},
 pages   = {131-135},
 publisher = {n. p.},
 title   = {Kategorija mnozhestvennogo chisla imen sushchestvitel'nykh v chamalinskom jazyke (semanticheskij aspekt)},
 year    = {1985},
 iso_code  = {cji},
 olac_field = {semantics; general_linguistics; syntax; typology},
 wals_code = {chm}
}
TY - CHAP
AU - Magomedova, P. T.
ED - K.Sh., Mikailov
PY - 1985
DA - 1985//
TI - Kategorija mnozhestvennogo chisla imen sushchestvitel’nykh v chamalinskom jazyke (semanticheskij aspekt)
BT - Kategorija chisla v dagestanskix jazykax
SP - 131
EP - 135
PB - n. p.
CY - Maxachkala
ID - Magomedova-1985
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="Magomedova-1985">
  <titleInfo>
    <title>Kategorija mnozhestvennogo chisla imen sushchestvitel’nykh v chamalinskom jazyke (semanticheskij aspekt)</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">P</namePart>
    <namePart type="given">T</namePart>
    <namePart type="family">Magomedova</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1985</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Kategorija chisla v dagestanskix jazykax</title>
    </titleInfo>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">Mikailov</namePart>
      <namePart type="family">K.Sh.</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <originInfo>
      <dateIssued>1985</dateIssued>
      <publisher>n. p.</publisher>
      <place>
        <placeTerm type="text">Maxachkala</placeTerm>
      </place>
    </originInfo>
    <genre>collection</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">Magomedova-1985</identifier>
  <part>
    <extent unit="page">
      <start>131</start>
      <end>135</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>