Morev and Denning 1985

Morev, I. A. and Denning, R. F. 1985. Struktura samodijskix i eniseiskix jazykov. Tomsk: Tomskij Gosudarstvennyj Pedagogicheskij Institut.

@book{Morev-and-Denning-1985,
 address  = {Tomsk},
 author  = {Morev, I. A. and Denning, R. F.},
 publisher = {Tomskij Gosudarstvennyj Pedagogicheskij Institut},
 title   = {Struktura samodijskix i eniseiskix jazykov},
 year   = {1985}
}