Mudrak 1986

Mudrak, O. A. 1986. Opyt rekonstruktsii fonetiki prajazyka amerikanskikh i aziatskikh eskimosov. In Skorik, P. Ja. (ed.), Paleoaziatskie jazyki: sbornik naucnych trudov. Leningrad: Akademija nauk SSSR, Institut Jazykoznanija.

@incollection{Mudrak-1986,
 address  = {Leningrad},
 author   = {Mudrak, O. A.},
 booktitle = {Paleoaziatskie jazyki: sbornik naucnych trudov},
 editor   = {Skorik, P. Ja.},
 publisher = {Akademija nauk SSSR, Institut Jazykoznanija},
 title   = {Opyt rekonstruktsii fonetiki prajazyka amerikanskikh i aziatskikh eskimosov},
 year    = {1986},
 iso_code  = {ysr},
 olac_field = {phonology; general_linguistics; phonetics; typology},
 wals_code = {ysi}
}